Advies

Deskundig advies van Invast Hotels

Invast Hotels adviseert vastgoedondernemingen, hotelexploitanten en overige exploitatiegebonden bedrijven over meer strategische activiteiten als:

  • Haalbaarheid- en Marktstudies
  • Second opinion / boardroom consultancy
  • Asset management

Haalbaarheid- en Marktstudies

Om het financiële succes beter in te schatten van een nieuwe ontwikkeling is het aan te bevelen de mogelijkheden met de marktsituatie te toetsen en de behoefte in kaart te brengen. Daardoor ontstaat meer inzicht in het risico van de geplande ontwikkeling of aankoop en kunnen beslissingen over veelal grotere investeringsbedragen beter inzichtelijk worden gemaakt.

Voorafgaand aan het opstellen van de haalbaarheidsstudie zullen een aantal gesprekken plaatsvinden ten behoeve van de inventarisatie en afstemming van het plan. Tussentijds zullen de resultaten met u worden besproken voordat de definitieve rapportage wordt uitgegeven. Deze rapportage zal kort en bondig zijn met als uitgangspunt dat het bij een positief resultaat in de praktijk ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Invast Hotels streeft naar rapportages waar overbodige opsommingen achterwege blijven en de praktische toepasbaarheid de maat is.

Second opinion / boardroom consultancy

Een second opinion op een reeds gedaan onderzoek kan gewenst zijn om eventuele twijfel verder te reduceren. Deze twijfel kan voortkomen uit de juistheid van eerder verricht onderzoek maar ook om de zekerheid van de uitkomsten te vergroten door verschillende inzichten te combineren. Risico’s kunnen op een dergelijke wijze beter inzichtelijk worden.

Invast Hotels staat directies ook bij over strategische onderwerpen als uitbreiding, portefeuille op- en afbouw en herpositionering. Zowel op basis van onderzoek , maar ook vaak in een brainstorm-achtige setting. Daarbij dwingt Invast Hotels in dergelijke situaties tot het maken van keuzes en het nemen van beslissingen.

Asset management

Voor eigenaren van hotels en verhuurders van hotels kan Invast Hotels een ondersteuning bieden op het gebied van asset management, veelal op strategisch niveau. Juist voor eigenaren die niet in de directe omgeving van hun hotel en/of vastgoed zijn, of die zich met andere activiteiten bezig houden zijn wij actief om de verhuur of exploitatie van het vastgoed te optimaliseren zodat de cash flow uit de verhuur of exploitatie geoptimaliseerd wordt. Neemt u met ons contact op om de zorg van asset management uit te besteden en om ons een meerwaarde voor uw bezit te laten bewerkstelligen.

 

Contact

Telefoon:

Contact

Advies projecten en referenties