Exploitatieafhankelijkheid

In de afgelopen tijd blijken eens te meer de grote verschillen voor wat betreft het exploiteren van een hotel. Er zijn veel factoren waar hoteleigenaren relatief weinig invloed op hebben van waaruit een deel van dit verschil in omzet en resultaat te verklaren zijn. Echter hoe kunnen exploitatieresultaten tussen soortgelijke hotels verklaard worden?

Hoteliers
Binnen de Nederlandse hotelwereld, maar waarschijnlijk ook wereldwijd, kunnen er grofweg twee type hotel(exploitatie)eigenaren worden onderscheiden; de hotelinvesteerder die investeert in de hotelonderneming om op die manier rendement te behalen op eigen vermogen, en de hotelier, de ondernemer die vaak al van jongs af aan betrokken is bij het exploiteren van een hotel.

Hotelondernemer
Het effectief/efficiënt exploiteren van een hotel vergt een goed ondernemersinzicht in de gehele exploitatie en in het zien van de kansen binnen de markt. In de praktijk blijkt dat ook in de hotelwereld, evenals binnen elke andere onderneming, één persoon het verschil kan maken tussen een reguliere en een boven succesvolle hotelonderneming.

Toegevoegde waarde ondernemer 
In economisch mindere tijden wordt eens te meer de kracht van een hotelondernemer duidelijk. De verschillen in de waarde welke hoteleigenaren in staat zijn toe te voegen aan het handelspotentieel van de exploitatie, wordt juist nu versterkt. Hierbij blijkt vaak de voorsprong van de hotelier op die van de hotelinvesteerder. Dit volgt uit een zeer detaillistische aanpak en jarenlange specifieke hotelervaring. Zeker wanneer de ondernemer meegaat met veranderingen in de markt en zich deze eigen maakt.

Risico
Hoewel sommige hotels ook in iets mindere tijden toch uitstekend presteren vanwege de gedreven hotelier ter plaatse, kleeft hier uiteraard ook een groot risico aan. Heeft u als hotelier zich wel eens afgevraagd hoe het hotel zou presteren wanneer u hier niet meer bij betrokken zou zijn?

Hotelverkoop
Misschien is het goed om eens na te denken over de afhankelijkheid van uw bedrijf aan u als ondernemer en de zaken waarmee uw hotel zich nu binnen de markt onderscheidt te standaardiseren. Dit voor eventuele verkoop van het hotel. Maar op deze wijze kan uw hotel ook op lange termijn haar concurrentievoordeel behouden.

Klik hier om het artikel in pdf te downloaden.