Hotelverkoop: juridische en fiscale splitsing?

In dit vijfde deel van de serie wordt ingegaan het juridische en fiscale aspect van een hotelverkoop.

Eén vennootschap of gesplitst?
De overname van een hotel kan inhoudelijk op vele manieren plaatsvinden. Het vastgoed en de exploitatie van een hotel zullen voor de overname in een bepaalde juridische vorm gegoten zijn. Het kan zo zijn dat zowel vastgoed als exploitatie zich in één vennootschap bevinden. Het komt echter ook vaak voor dat deze juridisch gesplitst zijn. Waar de exploitatie zich vrijwel altijd in een vennootschap bevindt, kan het zijn dat het vastgoeddeel onder een andere vennootschap valt of op naam staat van de eigenaar zelf.

Invloed op de opbrengst
Deze verschillende vormen hebben invloed op het uiteindelijke verkoopresultaat. De overname van een vennootschap brengt andere fiscale aspecten met zich mee dan een vastgoedtransactie. Zo kan er binnen een vennootschap bijvoorbeeld sprake zijn van onder meer belastinglatentie. Dit houdt in dat er in de vennootschap nog een deel aan belastingen verrekend kan worden met toekomstige winsten. Afhankelijk van de grootte van deze latentie kan dit uiteindelijk meewegen bij het bepalen van de verkoopprijs voor de vennootschap.

Scheiden bij verhuur
Wanneer de exploitatie van het hotel wordt verkocht en het vastgoed wordt verhuurd aan de nieuwe exploitant, dan zal de verkoper vastgoed en exploitatie juridisch duidelijk moeten scheiden. Wanneer vastgoed en exploitatie zich ieder in een aparte vennootschap bevinden, is deze splitsing relatief simpel. Als dit niet het geval is, moet de verkoper beide zaken vóór verkoop splitsen. In dat geval moet de exploitatiebalans uit de vennootschap worden gehaald.

Risico’s beperken
Bij verhuur van het hotelvastgoed is het raadzaam om een vennootschap op te richten als die bedrijfsvorm nog niet bestaat. Een besloten vennootschap maakt dat de eigenaar van het vastgoed niet meer hoofdelijk aansprakelijk is. Hierdoor worden de risico’s voor de eigenaar beperkt. Daarnaast kan deze constructie fiscale voordelen hebben. Er blijken op juridisch en fiscaal gebied een behoorlijk aantal mogelijkheden te bestaan. Voor hoteleigenaren kan het zeker de moeite lonen om deze te onderzoeken, ook wanneer ze niet direct van plan zijn hun hotel te verkopen of te verhuren.