Lege kantoren/hotels

Onvoldoende bezetting kan leiden tot een straatbeeld met borden ‘Hotel te Koop’ of ‘Hotel te Huur’. 

Het behoeft geen toelichting dat in Nederland in alle plaatsen veel kantoorruimte leegstaat. Slechts diegene die in landelijk gebied zijn hotel drijft en nooit in de bebouwde omgeving komt, zal dit een verrassing vinden. Het straatbeeld in vooral kantoorgebieden wordt bepaald door de firma ’te huur’. Te huur wordt bijna synoniem met kantoorruimte. Ook wel bijzonder, want heeft u bij uw hotel wel eens een bord op de gevel gehangen met ‘hotel te koop’ of ‘hotel te huur’ ?

Gemeenten met leegstaande kantoren
Veel gemeentebestuurders zijn deze leegstaande hotels een doorn in het oog. Begrijpelijk, want het is geen goed teken en geen bijzonder fraai uitzicht. Nu waren deze kantoorwijken toch al uitgestorven vanaf een uur of 5 en in het weekeinde, maar ja, na 5 uur rijden stadsbestuurders niet meer langs deze kantorenparken.

Toch lijken steeds meer bestuurders zich doordrongen van het feit dat deze leegstaande – en als kantoor nooit meer te verhuren – gebouwen een andere bestemming moeten krijgen. Jaren lang werd omzetting van deze kantoren tot wonen tegengehouden, al was het maar alleen omdat dit niet leidde tot lucratieve (gemeentelijke) grondverkoop voor woningbouw. Maar het argument dat wonen op kantorenparken niet gewenst was, gold natuurlijk als belangrijkste element.

Conversie van kantoren naar hotels
Nu is conversie naar wonen geen optie meer: verkoop woningen zijn niet meer te slijten en de woningbouwverenigingen zijn uit de (derivaten)markt. Voor veel bestuurders is er dan nog de markt die in deze crisis wél zin heeft om uit te breiden, de hotelmarkt. Bijna alle plannen om leegstaande kantoren tot hotels om te zetten worden serieus en met redelijk enthousiasme door de stadsbestuurders omarmd. Invast Hotels ziet vele hotelplannen in gevorderd stadium.

Belangrijk kenmerk is duurzaamheid en hergebruik, groen is goed. Maar kijkend naar de toekomst moeten vele gemeenten zich afvragen of de markt de toevoeging van alle hotels kan dragen. De kans dat de markt substantieel zal groeien is klein. Projecties over economische groei en dit direct vertaald naar een hogere vraag naar hotelkamers in 2020, en dus kunnen er hotelkamers worden toegevoegd…..

Bezetting hotels
Juist in deze tijd is het goed om na te denken over toevoegingen. Hotels functioneren alleen bij een markt die een voldoende bezetting biedt. Onvoldoende bezetting kan leiden tot overall te lege hotels. En te weinig verdiensten om  te voorkomen dat in de toekomst een straatbeeld ontstaat van verloederde hotels; niet de nu nagestreefde duurzaamheid !