Tweedehands hotel

In een onlangs verschenen onderzoek* is de gemiddelde kameropbrengsten in de afgelopen 2 decennia vergeleken met de koers van de AEX. Volgens dit onderzoek bleek er een relatie te bestaan tussen beide. Hieruit werd de conclusie getrokken worden dat de aan- en verkoop van aandelen directe invloed heeft op de kameropbrengst van uw hotel. Dit moet toch wel een schokkende conclusie voor u als hotel bezitter zijn geweest.

Overeenkomsten
Gelukkig is dit niet de enige graadmeter voor uw hotelomzet. Uit ons onderzoek blijkt dat ook de prijsfluctuatie van tweedehands voertuigen in Canada opvallende overeenkomsten vertoont met de gemiddelde kameropbrengst in Nederland. De onderstaande grafiek laat duidelijk dit verband zien.

De opbrengst per kamer maakt een belangrijk onderdeel uit in de waardering van een hotel. Hierbij wordt gelet op zowel historische cijfers als toekomstige mogelijkheden. Aan de hand van de bovenstaande grafiek kan de conclusie worden getrokken dat naarmate er meer betaald wordt voor een tweedehands auto in Canada, eveneens de waarde van een willekeurig hotel in Nederland zal stijgen.

Waarde
Het verloop van gemiddelde kameropbrengsten, bezettingsgraad en andere hotelgerelateerde cijfers kunnen vergeleken worden met verschillende andere gerelateerde
dan wel niet gerelateerde zaken. Men kan zich afvragen wat de waarde is van deze vergelijkingen. Natuurlijk is het zo dat de economie wereldwijd en in Nederland invloed heeft op gemiddelde hotelomzetten. Echter is het meer van belang om te kijken naar specifieke exploitatie mogelijkheden op een bepaalde locatie, aangezien de locale markt, zeker op het gebied van hotels, zeer kan variëren.

Moraal
Bij gemiddelde kameropbrengsten alsmede hotelwaarderingen zijn er veel variabelen die invloed hebben op de uiteindelijke uitkomsten. Het is dan ook verstandig u niet te veel te laten leiden door algemene onderzoeken, maar is het verstandiger om een specialist in te schakelen met voor u en uw hotel relevante marktkennis !

Klik hier om het artikel te downloaden in pdf.