Vindt de fiscus dat het economisch beter gaat dan u dat vindt ? Het antwoord ziet u vaak terug op uw aanslag voor onroerende zaak belasting. Is de waarde dit jaar weer hoger dan vorig jaar ? En dat terwijl veelal de teneur is dat het economisch wat minder is en dat hotels minder waard geworden zouden zijn. Of heeft de lokale overheid geld nodig en zoekt de middelen bij de inning van de onroerende zaak belasting.

Waardering
De grondslag voor de onroerende zaak belasting is uiteraard de WOZ waardering. Deze waardering is vaak gebaseerd op zowel het vastgoed als de exploitatie van een hotel. Hieruit komt zowel voor de eigenaar en de gebruiker een bepaalde waarde voort waarover u vriendelijk wordt verzocht belasting te betalen. Het tarief verschilt per gemeente. De waarderingstechniek overigens ook.

Check
Vaak wordt de belastingaanslag gewoon betaald, maar veelal kan het toch de moeite lonen de waardering eens tegen het licht te houden. Als de waarde geïndexeerd is en dus weer hoger dan vorig jaar kan dat alleen al argument zijn voor verlaging van de waarde. Het aantal hotels in Nederland dat, zonder ingrijpende verbouwing, het afgelopen jaar in waarde is gestegen is zeer gering of wellicht nihil.

Verder is het altijd van belang om het waarderingsrapport van de gemeente op te vragen en kritisch te bekijken. Welke methodiek is gevolgd, wat zijn de vergelijkingsnormen, welke basiswaarden zijn gebruikt ? Kloppen de uitgangspunten van een eventueel gehanteerde ‘discounted cashflow’ methode wel en zijn deze posten niet voor discussie vatbaar ? Ook bij een huurwaarde kapitalisatiemethodiek kunnen vaak vraagtekens worden gezet bij de gebruikte referentie huurwaarden en met name bij de kapitalisatiefactoren.

Aandachtspunt
En dan nog een voorlopig laatste aandachtspunt: in hoteltaxaties wordt vaak een totaalwaarde gegeven, en niet zoals het bij de WOZ dient te zijn een waarde van ‘slechts’ het vastgoed. En alleen over die laatste waarde dient u te betalen. Het waarderen van een hotel blijft toch een vak apart.

Huurders
Afsluitend is het voor huurders van vastgoed van belang ook alert te zijn in de richting van hun verhuurder, deze zal veelal bij de fiscus dienen aan te kloppen. Op dit vlak is het dan ook spijtig voor de gemeentelijke inkomsten, maar ook die worden niet gevrijwaard wanneer het iets minder gaat.

Het volledige artikel is ook te downloaden door hier te klikken.

Menu