De strategie om een familiehotel te verkopen

In acht artikelen beschrijft Bastiaan Driessen van Invast Hotels hoe een verkoopproces van een familiehotel met een succesvolle afloop voor zowel koper als verkoper tot stand komt.

Voordat een hotel daadwerkelijk verkocht wordt, zal de eigenaar de keuze moeten maken om te gaan verkopen. Dit artikel gaat dan ook over de beste manier waarop deze keuze kan worden gemaakt.

Zeer grote beslissing
Om de juiste strategie te bepalen voor het verdere proces van verkoop dan wel verhuur of pacht, is het allereerst belangrijk vast te stellen wat de reden is voor verkoop. Deze reden is namelijk essentieel in het totale vervolgproces. Vooral bij verkoop van familiehotels is de persoonlijke geschiedenis van de eigenaar vaak erg verbonden met de geschiedenis van het hotel. Wanneer een hotel van generatie op generatie is overgedragen, is verkoop een zeer grote beslissing.

Is verkopen de enige optie?
Het is dan ook goed om als hoteleigenaar een duidelijk inzicht te krijgen in alle mogelijkheden, alvorens deze beslissing te nemen. Want waarom verkopen wanneer het hotel ook verhuurd of verpacht zou kunnen worden? Of waarom geen functieverandering van het object? De meest voorkomende reden voor de verkoop van een familiehotel is de leeftijd van de eigenaar, of beter gezegd: het aantal jaren dat de eigenaar het hotel al exploiteert, vaak in combinatie met een gebrek aan opvolging binnen de familie voor de koop van het hotel.

Verhuur is soms beste oplossing
Een eigenaar kan, voordat er een adviseur/bemiddelaar ingeschakeld wordt, besloten hebben dat verkoop de beste oplossing is. Dit is echter niet altijd het geval. Waar het relatief kleine familiehotels betreft, kunnen een functieverandering van het vastgoed of het verhuren van het hotel betere oplossingen zijn. Dat komt omdat een potentiële koper niet alleen moet beschikken over het financiële vermogen om het hotel over te nemen, maar daarnaast ook het vermogen om zich vaak zeven dagen per week volledig te richten op de exploitatie. Gebleken is dat kopers die deze twee eigenschappen bezitten zeldzaam zijn. In deze gevallen kan verhuren de juiste oplossing zijn, waardoor een volgende exploitant de mogelijkheid krijgt om het hotel te exploiteren. Ook kan verhuren een prima oplossing zijn wanneer dit leidt tot een goede beleggingsmogelijkheid voor de eigenaar.

Inzicht in vergunningen
In de voorbereiding op de hoteloverdracht is het voor de eigenaar belangrijk om duidelijk inzicht te hebben in de afgegeven vergunningen. De vraag hierbij is of vergunningen afgegeven zijn aan de gebruiker/eigenaar van de hotelonderneming of dat deze rusten op de locatie. Dit kan uiteindelijk invloed hebben op de keuze voor verkoop, verhuur of verpachting.

Weloverwogen besluit
Voordat daadwerkelijk het verkoopproces gestart wordt, zijn er dus tal van zaken waarmee een eigenaar rekening dient te houden. Wanneer er uiteindelijk een weloverwogen besluit wordt genomen, waarbij er een duidelijk inzicht is in de huidige situatie, zal dit in zeer hoge mate een positieve invloed hebben op het verdere verkoopproces.