Taxaties voor financiering

Uw keuze voor een taxatie van Invast Hotels

Een opdrachtgever kiest veelal een taxateur op basis van prijsvergelijking. Daarbij wordt het taxeren vaak als een verplichting gevoeld om een bepaald doel te bereiken als financiering of balanswaardering. Toch maakt het een groot verschil welk bedrijf de taxatie verricht. Zowel voor de eigenaar zelf, de bank als voor de accountant is het van belang dat men vertrouwen heeft in de wijze waarop de waarde tot stand komt en uitgelegd wordt in het taxatierapport. Een goede taxatie geeft bovendien een gestructureerde weergave van het functioneren van het hotel en het gebruik van het hotel vastgoed. Bij taxaties van Invast Hotels wordt dan ook de nadruk gelegd op:

  • Data analyse van de exploitatie
  • Verklaring exploitatiegegevens
  • Onderbouwing van exploitatieprognoses
  • Uitleg van tot stand komen van de waarde
  • Openheid in opbouw en waarde modellen.

Verder blijkt ook steeds tijdens het verdiepingsgesprek bij de opname dat onze brede ervaring in het gesprek gewaardeerd wordt door de hoteliers. Juist omdat wij uw hotel kunnen afzetten tegen andere hotels in de markt, maakt dat met wij onze ervaring en ‘best practices’ uit de gehele hotelmarkt u een extra inzicht geven in de positie van uw hotel en vastgoed.

Daarnaast worden banken en accountants altijd kosteloos te woord gestaan in het geval van eventuele vragen of een verdere verduidelijking. Een kwalitatief goed taxatierapport straalt bij financiers dan ook af op de opdrachtgever, Invast Hotels is zich daar bewust van!

Contact

Telefoon:

Taxatie offerte aanvragen

Taxaties projecten en referenties