Invast Hotels

OVER ONS

Invast Hotels heeft als missie om zich met een flexibel en ervaren team te onderscheiden als een van de top 3 taxateurs/bemiddelaars voor hotelvastgoed transacties in Nederland of met een Nederlandse achtergrond. Hieronder valt bijvoorbeeld de verkoop van een hotel. Dit doen we voor zowel de nationale als de internationale opdrachtgevers. Ons onderscheidend vermogen ligt in de combinatie van kennis die Invast hotels heeft van de hotelbranche en van de hotelvastgoed markt. Hierdoor is Invast hotels in staat om completere oplossingen te bieden aan haar cliënten. Daarnaast kunnen, door deze specifieke kennis, partijen uit de hotelwereld en de vastgoedwereld beter aan elkaar gelinkt worden.

drs. Bastiaan M. Driessen MRE MRICS RT  is Managing partner van Invast Hotels

Sinds 1990 heeft Bastiaan Driessen ervaring met vastgoed, financieringen en hotels vanuit diverse functies en invalshoeken. Opleiding: Economie (Erasmus Universiteit Rotterdam), Vastgoedkunde (Universiteit van Amsterdam) en vele cursussen op fiscaal-, juridisch- en algemeen gebied wat betreft commercieel vastgoed in Nederland. Lidmaatschappen: persoonlijk lid van de RICS, RICS Registered Valuer en als Register Taxateur ingeschreven in de afdeling Bedrijfsmatig Vastgoed van Vastgoedcert alsmede bij de afdeling Groot Zakelijk vastgoed van NRVT. Bastiaan Driessen is gespecialiseerd op het gebied van hoteltaxaties en exploitatiegebonden vastgoed.
Sinds oktober 2020 is ook de status van Meester-Taxateur toegekend, waardoor in-company aspirant-taxateurs kunnen worden begeleid naar de taxateur-registratie.