Invast Hotels

OVER ONS

Invast Hotels heeft als missie om zich met een flexibel en ervaren team te onderscheiden als een van de top 3 taxateurs/bemiddelaars voor hotelvastgoed transacties in Nederland of met een Nederlandse achtergrond. Hieronder valt bijvoorbeeld de verkoop van een hotel. Dit doen we voor zowel de nationale als de internationale opdrachtgevers. Ons onderscheidend vermogen ligt in de combinatie van kennis die Invast hotels heeft van de hotelbranche en van de hotelvastgoed markt. Hierdoor is Invast hotels in staat om completere oplossingen te bieden aan haar cliënten. Daarnaast kunnen, door deze specifieke kennis, partijen uit de hotelwereld en de vastgoedwereld beter aan elkaar gelinkt worden. Kijk hieronder welke teamleden binnen Invast hotels ook voor u aan de slag kunnen gaan.

drs. Bastiaan M. Driessen MRE MRICS RT  is Managing partner van Invast Hotels

Sinds 1990 heeft Bastiaan Driessen ervaring met vastgoed, financieringen en hotels vanuit diverse functies en invalshoeken. Opleiding: Economie (Erasmus Universiteit Rotterdam), Vastgoedkunde (Universiteit van Amsterdam) en vele cursussen op fiscaal-, juridisch- en algemeen gebied wat betreft commercieel vastgoed in Nederland. Lidmaatschappen: persoonlijk lid van de RICS, RICS Registered Valuer en als Register Taxateur ingeschreven in de afdeling Bedrijfsmatig Vastgoed van Vastgoedcert alsmede bij de afdeling Groot Zakelijk vastgoed van NRVT. Bastiaan Driessen is gespecialiseerd op het gebied van hoteltaxaties en exploitatiegebonden vastgoed.
Sinds oktober 2020 is ook de status van Meester-Taxateur toegekend, waardoor in-company aspirant-taxateurs kunnen worden begeleid naar het de taxateur-registratie.

Ir. Thom van der Gragt is analist bij Invast Hotels

Thom behaalde eerst een Bachelor in Technische Planologie aan de Rijks Universiteit Groningen waarbij hij kennismaakte met de verschillende facetten van de gebouwde omgeving. Hierna behaalde hij een Master in Watermanagement aan de TU Delft en ging aan de slag bij Hoogheemraadschap van Rijnland als projectleider. Hier was Thom verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een tool die verschillende data combineert om realtime inzicht te geven in de toestand van gemalen en andere assets van het waterschap. Zijn kennis van en ervaring met het analyseren van data gaat Thom bij Invast Hotels inzetten voor het optimaliseren van taxaties en data gerelateerde adviezen.

ing. Bas Gaasbeek Janzen MSRE MRICS RT is senior taxateur bij Invast Hotels

Bas heeft sinds 2010 ervaring als taxateur en heeft gewerkt aan taxaties van commercieel vastgoed en hotels bij het toenmalige DTZ. Hij is betrokken geweest bij de taxatie van allerlei type vastgoed objecten en heeft bij Colliers International al meer een specialisatie gekozen richting hotelvastgoed. Vanwege de interesse in modelmatig waarderen van vastgoed heeft Bas ook aan de automatiseringskant gewerkt daarvan en heeft zijn master thesis geschreven aan de ASRE over digitale innovaties in het taxatieproces. Bas is een senior-taxateur met de wens zich verder te bekwamen in hoteltaxaties en andere vormen van exploitatiegebonden vastgoed. Bas is persoonlijk lid van de RICS, RICS Registered Valuer en staat ingeschreven bij NRVT in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, afdeling Groot Zakelijk Vastgoed.

Menu