Verhuur

Internationale database met hotel exploitanten

Beleggingsadvies

Hotel huurwaarde specialisten

Hotel verhuren

Voor verhuur is Invast Hotels continue met marktpartijen uit binnen- en buitenland in gesprek. Door onze diepgaande kennis en vele relaties onderscheiden wij ons. En bij de start van de verhuur is ons onderscheidend vermogen al voor u waar te nemen. Om sterk te starten zorgen wij dat een duidelijke en eenduidige verhuur propositie samengesteld wordt, waarin de verschillende mogelijkheden van de verhuur zijn omschreven. In deze verhuurpropositie zijn alle uitgangspunten opgenomen zoals die voor u als verhuurder of ontwikkelaar tot een maximaal resultaat leiden.
Zowel bij bestaande hotels als bij nieuwbouw ontwikkelingen spelen wij een rol als adviseur en intermediair voor verhuur. Vanzelfsprekend adviseren wij bij verhuur ook over:

  • Huurprijs
  • Huurvoorwaarden
  • Demarcatie: welk onderdeel van het gehuurde is verantwoordelijkheid van huurder / verhuurder
  • Overnamesom bij bestaande exploitaties
  • Verkoopwaarde en verkoopmogelijkheden

Invast Hotels heeft in vele delen van Nederland gebouwen en hotels verhuurd en kan in elke regio succesvol tot verhuur van hotels komen.

Uniek: de jaarlijkse update

Bij verhuur kan tevens gekozen worden voor de mogelijkheid dat Invast Hotels betrokken blijft gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. Jaarlijks zal dan een ‘update-gesprek’ plaatsvinden waarbij wij met u de stand van zaken doornemen en waar het mogelijk is voorstellen doen ter verbetering van de huidige situatie en strategie. Op deze wijze is continuïteit in onze betrokkenheid en advies over de huursituatie gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.

Contact

Telefoon:

Neem contact met ons op!

Transacties projecten en referenties