Huurherziening (artikel 303)

Huurherziening taxatie (artikel 303)

Voor het huren van een hotel geldt specifieke huurwetgeving, namelijk het regime van de middenstandsbedrijfshuur, vaak ook wel de ‘winkelhuur’ wetgeving genoemd (artikel BW7:290 en verder). Ook de huur/verhuur van hotels moet plaatsvinden onder dit huurregime. Voor huurders en verhuurders van hotels is het van belang om de huurprijs te spiegelen aan de huren van andere, vergelijkbare hotels. De huren van vergelijkbare hotels worden ook wel de referentiehuren genoemd, die het ijkpunt zijn of de huidige huren correct zijn. De specialisten van Invast Hotels kunnen de reële huurprijs in die situatie voor uw hotel vaststellen.

Artikel 7:303 van het burgerlijk wetboek geeft zowel beleggers als huurders de wettelijke mogelijkheid tot huurherziening. Voor verhuurders en hoteliers kan dit een aanzienlijke reductie of verhoging van de huurprijs betekenen. Een verzoek tot aanpassing van de huurprijs kan in beginsel pas als de eerste huurtermijn is verstreken. Vervolgens moeten er minimaal vijf jaar zijn verstreken na de laatste huurprijsaanpassing.

Referentiepanden bij hotel huurprijsherziening

De huurherziening is gebaseerd op het vergelijken van de huurwaarde van het betreffende object met een aantal referentiepanden. Hierbij worden de huurwaarden van deze referentiepanden over de afgelopen 5 jaar verdisconteerd naar het moment dat de hotelier een herzieningsvordering indient. Hoewel de huur vaak in relatie staat tot de omzet van een hotel, wordt er bij een huurherziening niet gekeken naar de exploitatieresultaten van het hotel. Er is enkel een vergelijk met de huurwaarden van de referenten. Invast Hotels heeft met name in Amsterdam en de andere grote steden van Nederland vele referentiedata beschikbaar.

Contact

Telefoon:

Taxatie offerte aanvragen

Taxaties projecten en referenties