Hoe verloopt een hoteloverdracht?

Dit zevende artikel gaat over de daadwerkelijke overdracht van het hotel. Waarop moet gelet worden bij de overdracht van het bedrijf en het vastgoed?

Duidelijk en volledig omschreven
In geval van verkoop van een hotel volgt er na het tekenen van de koopovereenkomst logischerwijze de overdracht. Bij volledige verkoop zullen in deze fase zowel de exploitatie als het vastgoed worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De overdracht van de exploitatie houdt in de overdracht van de inventaris, de administratie en het personeel. Voor zowel koper als verkoper is het van groot belang dat dit duidelijk en volledig omschreven is. In het geval van huur en/of pacht zal er duidelijk inzicht moeten zijn in wat wordt overgedragen en de staat waarin dit verkeert.

Wie is verantwoordelijk?
Wanneer bij verhuur afgesproken is welke partij verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld vervanging van de inventaris, badkamers of installaties, moet duidelijk zijn welke maatregelen hiervoor worden getroffen in de toekomst. Het kan zo zijn dat huurder en verhuurder een andere visie hebben ten aanzien van onderhoud. Dit kan leiden tot een verslechterende situatie tussen huurder en verhuurder, met zelfs een verslechterende omzet als gevolg.

Vergeet de onderhoudscontracten niet
Bij de overdracht van het vastgoed zullen zowel koper als verkoper alert moeten zijn op de controle van het geleverde. Bij deze overdracht zullen ook de garanties ten aanzien van de aanwezige installaties en de diverse onderhoudscontracten die daarbij horen, moeten worden overgeschreven op naam van de koper van het hotel.