Hotel of congrescentrum

Veel hotels danken een deel van hun omzet uit zakelijke vergaderingen, congressen en cursussen. Al dan niet gecombineerd met overnachtingen. Maar u kent vast ook de gespecialiseerde congreshotels, veelal gelegen in het landelijk gebied, vaak verscholen op grote grondstukken.

Historie
De historie van deze bedrijven is zeer divers en loopt uiteen van een ontmoetingscentrum voor christelijke jongeren tot een opleidingscentrum voor het management van ABN AMRO. Deze bijzondere bedrijven hebben gemeen dat zij langzaam gegroeid zijn tot de onderneming van vandaag, vaak met een lange historie.

Congreshotels
Er zijn circa 50 congreshotels in de markt te onderscheiden, veelal bedrijven met meer dan 50 kamers. Dit gegeven maakt dat van de grotere hotelbedrijven deze groep zo’n 10% uitmaakt.

Maar wat onderscheidt deze bedrijven nu van hotel die ook vergader en congresfaciliteiten hebben? Gaat het met name om de congres- en vergaderfuncties van het bedrijf of is het essentieel dat men ook een overnachtingsgelegenheid aanbiedt ? Bedienen deze gespecialiseerde bedrijven slechts de zakelijke markt of ook het toeristische segment van de markt.

Afnemers congres hotels
En wie gebruiken deze congreshotels voornamelijk ? Trainingsbureau’ s , cursus organisaties, de bedrijven rechtstreeks of organiseert het congreshotel zelf cursussen?

In sommige marktgebieden van Nederland zijn diverse hotels de afgelopen 3 jaar geconfronteerd met een drastische daling van meerdaagse overnachtingen vanwege een teruggelopen aantal meerdaagse cursussen. Is de verwachting dat dit een tijdelijke teruggang is of een structurelere trend?

Onderzoek congreshotels
Om dit bijzondere segment van de Nederlandse hotels verder in kaart te brengen heeft Invast Hotels Michael van der Heijden (stage@invast.nl ) als stagiair bereid gevonden zich de komende maanden te verdiepen in deze bijzondere deelmarkt van de hotellerie in Nederland. Wij hopen dat ook hij weer mag rekenen op uw medewerking om ook dit fascinerende gedeelte van de Nederlandse hotelmarkt in kaart te brengen.