Invast Hotels heeft alle NL Kusthotels onderzocht

Voor Invast Hotels heeft Michiel Copini van de Hotelschool Maastricht als afstudeerstage alle 290 Nederlandse Noordzee kust hotels onderzocht. Belangrijkste conclusies zijn een gemiddelde bezettingsgraad van bijna 70% voor alle kustprovincies. De hoogste gemiddelde kamerprijs van kusthotels is te vinden in Zeeland. Veel hotels hebben meegewerkt. In Zeeland en op de Waddeneilanden hebben de meeste hotels procentueel meegewerkt aan het onderzoek. De infographic met  de belangrijkste conclusies is hier te downloaden.