Loyaliteit franchise hotels

Hotelvastgoed trendupdate 09 | 21-12-2010

Nederland kent diverse franchise-formules binnen de hotelsector. Deze lijken in de huidige markt steeds populairder te worden. Steeds meer ketens in binnen- en buitenland zien naast het zelf exploiteren van hotels, uitbreidingsmogelijkheden middels de franchise-variant. Broze loyaliteit en de constatering dat hoteliers vaak zelfstandig verder willen gaan ondermijnen het franchise-denken.

Onderzoek naar loyaliteit
Invast Hotels heeft onderzoek gedaan naar de loyaliteit van hotels in Nederland ten aanzien van franchise formules.

Als voorbeeld is hiervoor gekeken naar één franchise formule tussen 1994 en 2010. Hieruit blijkt dat in deze tijdsperiode slechts 25% van de hotels welke in 1994 aangesloten waren bij de franchise keten dit nu nog steeds zijn. 75% is na een periode van circa 15 jaar overgestapt op een ander merk, of behoort in het geheel niet meer tot een keten.

47% van de vertrokken hotels behoort nu tot een andere keten. Oorzaak hiervan kan zijn dat het hotel is overgenomen door een keten, die haar eigen merk wil verbinden aan het hotel. 9% van de hotels die het franchisecontract hebben opgezegd, behoort tot een andere franchise formule en maar liefst 37% behoort in zijn geheel niet meer bij een keten of franchise formule.

Uit deze cijfers blijkt dat hotels niet bepaald loyaal zijn aan één merk. De oorzaken hiervan zijn natuurlijk zeer divers zijn en het is dan ook maar de vraag in hoeverre daadwerkelijke onvrede, al dan niet gebaseerd op feiten, over het merk hieraan ten grondslag ligt. Verrassend is dat uit een vergelijking van hotels die nu bij een andere franchise aangesloten zijn (9%) en hotels die niet meer aangesloten zijn bij een franchise formule (37%) blijkt dat hoteliers in dit geval blijkbaar de voorkeur geven aan het exploiteren van een zelfstandig hotel boven een franchise hotel.

Gezien dit onderzoek kan men zich dus afvragen of franchise formules in de toekomst ook daadwerkelijk een belangrijkere rol gaan spelen binnen de hotelmarkt. Maar weet u nu om welke keten het hier gaat ?

Door hier te klikken kunt u het artikel in pdf downloaden.