Onderzoek bedrijfsopvolging kleinere hotels

De komende vijf jaar verwacht 15 procent van het aantal ondernemers in Nederland het bedrijf over te dragen. Wanneer dit doorberekend wordt naar de kleinere hotels in Nederland zijn dit circa 236 hotelexploitanten. De komende 10 jaar zal dit aantal naar verhouding toenemen. De oorzaak hiervan is onder andere de vergrijzing in Nederland.

Invast Hotels heeft in 2009 onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor kleinere hotels in Nederland in geval van bedrijfsopvolging. Onder het begrip ‘kleinere hotels’ worden hotels verstaan met een grootte tussen 1 en 30 kamers.

Interesse in de stappen bij hotel verkoop? Uit het onderzoek is een stappenplan opgesteld hoe een verkoopproces van een familiehotel met een succesvolle afloop voor zowel koper als verkoper tot stand komt. Klik hier op dit stappenplan te downloaden.