Onderzoeken Hotels & Vastgoed

In 2007 zijn er twee onderzoeken uitgevoerd op het gebied van Hotels & Vastgoed. Beide onderzoeken richten zich op veranderingen in de Nederlandse hotelmarkt op het gebied van eigendom van hotel vastgoed. Het ene onderzoek in gericht op de visie van hotelexploitanten op hotelvastgoed. In het andere onderzoek is de visie van beleggers in hotelvastgoed onderzocht.

Hotels & Vastgoed – de visie van hotelexploitanten

Welke rol speelt vastgoed bij hotelexploitanten? Is het hotel vastgoed voornamelijk in handen van beleggers of hebben exploitanten liever zelf het vastgoed in eigendom? De Nederlandse hotelmarkt op het gebied van eigendom van hotel vastgoed is tamelijk ondoorzichtig. Hoe de eigendomsverhoudingen zijn van hotels en vastgoed was tot deze rapportage in Nederland niet bekend. De rapportage geeft tevens een beeld van de rol van vastgoed voor hotel exploitanten.

Klik hier voor het onderzoek naar de visie van hotelexploitanten.

Hotels & Vastgoed – de visie van beleggers

In Nederland is er weinig algemeen bekend over het investeren in hotelvastgoed. Door dit onderzoek wordt er geprobeerd een bijdrage te leveren om het beleggen in hotel vastgoed inzichtelijker te maken. Dit is het eerste grootschalige onderzoek op dit vlak in Nederland. Hierbij zijn de eigendomsverhoudingen van ruim 1000 hotels in het drie, vier en vijf sterren segment in Nederland in kaart gebracht en is er onderzoek verricht naar de achtergrond van de beleggingen in dit vastgoed.

Klik hier voor het onderzoek naar de visie van beleggers.