Stadsgoed bezit in Centrum Amsterdam 8 hotels en hostels en heeft een quick scan laten verrichten als verhuurder naar de huurherzieningsmogelijkheden.

Menu