Vereniging Nederlandse Gemeente

Naam : VNG
Locatie : Nederland
Opdracht : WOZ Taxatiewijzer
Betreft : uniforme waardering vastleggen van hotel vastgoed in het kader van de Wet WOZ.

Invast Hotels heeft een uniforme waardering vastgelegd voor hotel vastgoed in het kader van de Wet WOZ.

Menu