Vereniging Nederlandse Gemeente

WOZ Taxatiewijzer

Opdracht: Invast Hotels heeft een uniforme waardering vastgelegd voor hotel vastgoed in het kader van de Wet WOZ.