Transactievolume 2011 gehalveerd

Hotelvastgoed transactievolume gehalveerd
Uit onderzoek van Invast Hotels blijkt dat in de eerste 6 maanden van dit jaar er voor ongeveer 37 miljoen euro aan hotelvastgoed verhandeld is in Nederland. In vergelijking met het eerste half jaar van 2010 is dit een halvering van het transactievolume.

De gemiddelde prijs die per kamer betaald wordt bij hotel verkoop is ten opzichte van 2010 wel licht gestegen. In de eerste helft van 2010 lag deze nog op € 72.000, in dezelfde periode dit jaar was dit € 82.000.

Relatief kleine transacties
In tegenstelling tot 2010 zijn er in het eerste half jaar geen grote transacties dan wel grote portefeuille verkopen voorgekomen. Waar in 2010 nog de Mercure portefeuille en ook het toenmalige Holiday Inn in Lijnden van eigenaar wisselde, bleven deze hotel verkopen uit in de eerste helft van 2011. Dit is dan ook de voornaamste reden voor het verschil met vorig jaar.

Amsterdam
Ook in 2011 bleek Amsterdam de stad waarin het meeste hotelvastgoed van eigenaar wisselde. De Amsterdamse markt was verantwoordelijk voor 40% van de totale transactieomvang. Echter betekent dit nog steeds slechts een volume van nog geen 15 miljoen euro.

Vooruitblik hotel verkoop
Hoewel het eerste half jaar van 2011 teleurstellend was, staat vast dat 2011 toch een beter totaal resultaat gaat opleveren dan 2010. Dit heeft echter niets met economische ontwikkelingen te maken, maar, zoals vaker in het verleden is voorgekomen, met één enkele grote transactie. Onlangs is bekend gemaakt dat private equity investeerder Blackstone de Mint Hotel keten heeft overgenomen voor een totaal bedrag van, naar verluidt, 654 miljoen euro. Het Mint hotel in Amsterdam met 553 kamers maakt hier deel vanuit. Wanneer een inschatting wordt gemaakt van het aandeel van dit hotel, dan kan gesteld worden dat het transactie volume voor het einde van dit jaar zeker nog met ruim 130 miljoen euro zal gaan stijgen. Echter zegt dit uiteraard zeer weinig over de rest van de Nederlandse hotelvastgoedmarkt.

Klik hier om het artikel in pdf te downloaden.